Privacybeleid

is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:
Kerstin Helms
Lepelaarstraat 45
3181 TE Rozenburg
Nederland

helmskerstin68@gmail.com

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de opgevraagde aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG dient dit ter waarborging van onze overwegend legitieme belangen bij een juiste voorstelling van ons aanbod in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website verwijderd.

2. Het verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking, het contacteren en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de verwerking van het contract of voor de verwerking van uw contactpersoon en u de bestelling of het contact niet zonder hun aanwijzing kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG voor de contractverwerking en de verwerking van uw aanvragen.
Voor zover u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. van een AVG door te besluiten een klantenrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantenrekening.
Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door gebruik te maken van een functie in de klantaccount die voor dit doel is bedoeld.

3. Gegevensoverdracht

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door ons belaste betalingsdienstaanbieder of aan de gekozen betalingsdienst voor de verwerking van de betalingen. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening opent. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betaaldienstverlener. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gegevensoverdracht naar paket- en postbezorgers
Indien u ons tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen, geven wij uw e-mailadres door aan de geselecteerde verzendprovider in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. van de AVG, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of coördinatie van de levering.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u voor dit doel verstrekte gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

Post.nl
Postbus 19100
2500 CC DEN HAAG

4. E-mail nieuwsbrief

E-mail reclame met abonnement op de nieuwsbrief
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde link in de nieuwsbrief. Na de uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

5. Cookies en Webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). U kunt de duur van de opslag zien in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en u kunt zelf beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [Safari™] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies].

Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die is beschreven in de verklaring inzake gegevensbescherming.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Indien u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a DSGVO, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics ten behoeve van de analyse van de website. De webanalysedienst is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is geregistreerd en wordt geëxploiteerd onder Iers recht en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de [http://www.google.de]). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anoniemesering op deze website wordt het IP-adres verkort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. De in dit kader verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en het gebruik van Google Analytics door ons gewist.

Voor zover informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken [https://www.privacyshield.gov/list]. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van het privacyschild.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Dit voorkomt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browser plugin kunt u op <a href=""javascript:gaOptout()""> deze link</a> klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Een opt-out cookie wordt op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw gevraagd om uw toestemming te geven.

6. Sociale media

Gebruik van social plugins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WhatsApp met de Shariff oplossing

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f AVG. Om uw gegevens bij het bezoek aan onze website beter te beschermen, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand komt met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk.

Als u op een van de knoppen klikt, opent een nieuw venster van uw browser en roept u de pagina van de betreffende dienstverlener op, waar u (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens) bijvoorbeeld op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' kunt drukken.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders:

https://www.facebook.com/policy.php [https://www.facebook.com/policy.php]

https://twitter.com/de/privacy [https://twitter.com/de/privacy]

https://help.instagram.com/155833707900388 [https://help.instagram.com/155833707900388]

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy [https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy]

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy [https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy]

Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube, Instagram

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren. Daar informeren we over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid in sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruikersprofielen gemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden meestal cookies gebruikt op uw eindapparaat. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen. Dit dient volgens Art. 6 Para. 1 lit. f. AVG, dit dient om onze legitieme belangen, die in het kader van de belangenafweging overheersen, veilig te stellen in een optimale presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Indien u door de betreffende sociale-mediaplatformbeheerders om toestemming wordt gevraagd voor gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.
Voor zover de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkwartier in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft voor de VS een adequacy finding uitgebracht. Dit gaat terug naar het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kan hier worden bekeken [https://www.privacyshield.gov/list].
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun websites, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder de mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ [https://www.facebook.com/about/privacy]
De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG, die u hier kunt bekijken [https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum].
Meer informatie over de verwerking van gegevens in verband met een bezoek aan een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de [https://policies.google.com/privacy?hl=de]

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 [https://help.instagram.com/519522125107875]

Mogelijkheid tot beroep (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads [https://www.facebook.com/settings?tab=ads]

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de [https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de]

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 [https://help.instagram.com/519522125107875]

7. Contactgegevens en uw rechten

 

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

* in overeenstemming met art. 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is aangegeven;
* in overeenstemming met Art. 16 AVG, het recht om de onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
* op grond van art. 17 AVGhet recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen, tenzij er sprake is van verdere verwerking * voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
* om een wettelijke verplichting na te komen;
* om redenen van algemeen belang of
* is noodzakelijk voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;


* in overeenstemming met artikel 18 van de AVG, het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt indien * de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
* de verwerking is onwettig, maar u weigert het te laten verwijderen;
* we hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of
* u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 AVG


* op grond van art. 20 AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij;
* op grond van artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of met ons hoofdkantoor.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die bij de belangenafweging overheersen, veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel.


Gegevensbeschermingsverklaring [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] opgesteld met Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] Juridische tekst in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Laatste versie: augustus 2022